fbpx

Användarvillkor

Senast uppdaterad 6 augusti 2022

 

 

Materialet på denna hemsida tillhandahålls av Petli AB (org. nr 559265-9212). Detta användarvillkor är ett juridiskt bindande avtal som görs mellan dig, personligen eller på uppdrag av någon annan (”du”) och Petli AB (benäms”företaget”, ” vi”, “oss” eller “vår” i detta avtal). Villkoren gäller alla Petlis tjänster och berör din åtkomst till och användning av Petlis webbplats (www.petli.app), Petli-appen och relaterade domäner, underdomäner (i detta avtal benäms de sammantaget som ”Tjänsterna”). Dessa villkor anger dina lagliga rättigheter, skyldigheter och åtaganden och omfattar viktiga friskrivningsklausuler samt bestämmelser beträffande juridisk instans. Läs noggrant. 

 

 

DITT SAMTYCKE

Genom att använda Tjänsterna (appen, webbplatserna) samtycker du till att ha läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor (inklusive tillhörande policys och avtal som publicerats på företagets webbplats). Du är därmed bunden till dem. Var vänlig och läs noga igenom dessa villkor innan du använder dig av Petlis tjänster. Och kom ihåg, att använda Tjänsterna betyder att du accepterat villkoren. Om du inte accepterar villkoren, var vänlig och avstå från att använda Petlis tjänster. 

 

 

HÅLL DIG UPPDATERAD

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i dessa användarvillkor, av vilken orsak som helst. Du blir varsko om eventuella ändringar genom att datumet vid ”Senast uppdaterad” ändras. Via detta avtal avsäger du dig rättigheten att bli personligt meddelande om varje uppdatering. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig uppdaterad. Du kommer att anses vara medveten om och ha accepterat ändringarna i reviderade användarvillkor genom din fortsatta användning av Tjänsterna efter att reviderade användarvillkor publicerats.  

 

 

DITT ANSVAR

Petlis tjänster är inte avsedd att användas av någon person eller enhet, i någon jurisdiktion eller ett land, där sådan användning skulle strida mot lagar, förordningar eller som skulle utsätta Petli för registreringskrav inom sådan jurisdiktion eller land. De som väljer att använda Tjänsterna från sådana platser gör så på eget initiativ och är ensamma ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den mån lokala lagar är tillämpliga. 

 

 

FÖRBJUDNA AKTIVITETER 

Tjänsterna får endast användas för lagliga ändamål relaterade till användningen av appen och övriga tjänster med detta ändamål. Du får inte komma åt eller använda Tjänsterna för något annat ändamål än det vi gör Tjänsterna tillgängliga för. 

 

Som användare av Tjänsterna samtycker du till att inte:

  1. Kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner i Tjänsterna, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller möjliggör kopiering av Tjänsternas egendom.
  2. Lura eller vilseleda oss eller andra användare, särskilt i försök att komma åt känslig kontoinformation som användarlösenord med mera.
  3. Engagera dig i automatiserad användning av systemet, som att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller använda någon datautvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning.
  4. Störa eller skapa en otillbörlig belastning på tjänsterna eller nätverken anslutna till tjänsterna.
  5. Använda information som erhållits via tjänsterna för att trakassera, missbruka eller skada någon annan person eller enhet.
  6. Ladda upp eller överföra (eller försöka att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spam (kontinuerlig postning av upprepad text), som stör någon parts användning av Tjänsterna eller modifierar, försämrar eller ändrar användningen, funktionerna, driften eller underhållet av Tjänsterna.
  7. Enligt vår åsikt, nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada oss och/eller Tjänsterna.

 

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda tjänsterna intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du skickar till oss är sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla sanningsgraden i sådan information och vid behov uppdaterar du omedelbart sådan registreringsinformation; (3) du har rättskapacitet och samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du är inte minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (5) du kommer inte att komma åt tjänsterna på automatiserade eller icke-mänskliga sätt, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt; (6) du kommer inte att använda tjänsterna för olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av tjänsterna kommer inte att bryta mot någon lag eller förordning.

 

 

Om du tillhandahåller någon information som är osann, felaktig, inte aktuell eller ofullständig, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all aktuell eller framtida användning av tjänsterna (eller någon del därav). 

 

 

AVGIFTER OCH BETALNING 

Du kan behöva köpa eller betala en avgift för att få tillgång till våra tjänster. Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs via företaget. Du samtycker vidare till att omedelbart uppdatera konto- och betalningsinformation, inklusive e-postadress, betalningsmetod och betalkorts utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. Vi fakturerar dig via ett onlinefaktureringskonto för köp som görs via Tjänsterna. Omsättningsskatt kommer att läggas på priset på köpen om vi bedömer det krävas. Vi kan ändra priser när som helst. Alla betalningar ska ske i svenska kronor.

 

 

Du samtycker till att betala alla avgifter till de priser som gäller för dina köp, och du godkänner att vi debiterar din valda betalningsleverantör för dessa belopp när du gör ditt köp. Om ditt köp gäller återkommande avgifter, samtycker du till att vi debiterar din valda betalningsmetod på återkommande basis utan att kräva ditt förhandsgodkännande för varje återkommande debitering, tills dess att du meddelar oss om din annullering. 

 

Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller misstag i prissättningen, även om vi redan har begärt eller tagit emot betalning. Vi förbehåller oss även rätten att neka beställningar som görs via företagets webbplats/tjänster.

 

 

ANVÄNDARREGISTRERING

Du måste registrera dig för att använda Tjänsterna. Du samtycker då till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att ansvara för all användning via ditt konto och lösenord. Du måste omedelbart meddela företaget om obehörig användning av ditt konto, användarnamn och/eller lösenord.

 

 

SÄGA UPP PRENUMERATIONEN

Du kan säga upp din prenumeration under inställningarna i appen. Din uppsägning träder i kraft vid slutet av den aktuella betalperioden. 

 

Om du är missnöjd med våra tjänster, vänligen maila oss på woof@petli.app

 

 

ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

Företaget kan bjuda in dig att chatta, bidra med blogginlägg, intervjuer, skriftligt eller filmat material eller material av annan funktionalitet. Vi kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, framföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på företagets webbplats eller sociala medier. Materialet kan innefatta (men är inte begränsat till) text, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag, personlig information eller annat material (sammantaget ”Bidrag”). Bidrag kan vara synliga för andra användare av företagets webbplats och via tredje parts webbplatser. Som sådan kan alla bidrag du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. 

 

 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inte annat anges är Tjänsterna vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, appar, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik i Tjänsterna (sammantaget ”Webbplatsens egendom”). Varumärkena, logotyperna (”märkena”) som finns inom Tjänsterna ägs, kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar samt övriga lagar gällande immateriella rättigheter om exempelvis illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner.

 

 

Tjänsternas och webbplatsernas egendom samt Märkena tillhandahålls på företagets webbplats ”i befintligt skick” för din information och personligt bruk. Förutom vad som anges i dessa användarvillkor får ingen del av tjänsterna, inget innehåll eller Märken kopieras, reproduceras, aggregeras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för vilket kommersiellt syfte som helst, utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Du samtycker till att Petli äger och behåller alla rättigheter till webbplatsens egendom och varumärken. 

 

 

Tjänsterna tillåter dig (”Utgivare”) att ladda upp och hantera videoinnehåll (”Utgivarens innehåll”) för att användare ska kunna köpa och komma åt utgivarens innehåll. Utgivarens innehåll ägs och kontrolleras av utgivaren.

 

UPPLADDAT INNEHÅLL

Som utgivare samtycker du till att vara ensam ansvarig för ditt utgivarna innehåll, relaterat material, sanningsgraden och riktigheten i information som lämnas ut. Du tar ensamt ansvar för eventuella konsekvenser som härrör från felaktigheter i detta.

 

 

Utgivaren samtycker till att inte ladda upp något innehåll som:

– är hatiskt, diskriminerande eller ärekränkande mot individer eller grupper.

– exploaterande eller skadligt mot minderåriga.

– främjar och stöder kriminella organisationer inklusive terrorist- och hatgrupper.

– främjar tvivelaktiga eller olagliga affärssystem och praxis.

– främjar självmord, självskada.

– gör intrång i tredje parts upphovsrätt, varumärke, integritetsrätt etc. 

– porträtterar djurplågeri eller vanvård. 

– porträtterar våld. 

– bryter mot tillämplig lag.

 

 

SOCIALA MEDIER

Du kan och får länka till sociala medienätverk inklusive (men inte begränsat till) Facebook, Instagram, Twitter, Youtube genom Tjänsterna i syfte att exempelvis dela innehåll och externa länkar. Användaren åtar sig detta under eget ansvar (inklusive men inte begränsat till) och följer villkoren för respektive sociala mediawebbplats. 

 

 

INLÄMNINGAR

Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information angående Tjänsterna (”Inlämningar”) som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och blir vår enda egendom. Vi äger exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och har rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller kompensation till dig. Du avsäger dig härmed alla rättigheter till sådana bidrag och du garanterar härmed att alla sådana inlägg är original skapade av dig eller att du har rätt att skicka in inläggen. Du samtycker till att regressrätt inte finns mot oss för påstådda eller faktiska intrång eller förskingring av någon äganderätt i dina Bidrag.

 

 

VILLKOR OCH UPPHÖRANDE

Dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan medan du använder Tjänsterna. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER VÅRT EGET TYCKE OCH ENDA GODKÄNNANDE, SAMT UTAN KRAV ATT MEDDELA ELLER ANSVARA FÖR, NEKA ANVÄNDARE TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS WEBBPLATS (INKLUSIVE ATT BLOCKERA SPECIFIKA IP ADRESSER). DETTA KAN UTÖVAS MOT VEM SOM HELST AV VILKEN ORSAK SOM HELST ELLER HELT UTAN ORSAK. DENNA RÄTTIGHET INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT AV NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER FÖRBUD SOM FINNS I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER NÅGRA TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING ELLER DITT DELTAGANDE I TJÄNSTERNA SAMT RADERA DITT KONTO OCH EVENTUELLT INNEHÅLL OCH/ELLER INFORMATION SOM DU LAGT UPP, NÄR SOM HELST, UTAN VARNING, EFTER VÅRT EGET TYCKE OCH ENDA GODKÄNNANDE. 

 

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon orsak, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på någon tredje part, även om du kan agera på uppdrag av tredje part. Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive (men inte begränsat till) civilrättsliga, straffrättsliga och föreläggande.

 

 

MODIFIKATIONER OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet i Tjänsterna när som helst eller av någon anledning efter eget tycke och utan krav på föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att uppdatera information om våra tjänster. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av tjänsterna utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av tjänsterna.  

 

 

Vi kan inte garantera att tjänsterna alltid är tillgängliga. Vi kan uppleva problem med hårdvara, mjukvara eller andra problem samt behöva utföra underhållsrelaterade åtgärder av till tjänsterna, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera tjänsterna när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakats av din oförmåga att komma åt eller använda tjänsterna under driftstopp eller avbrott av tjänsterna. Ingenting i dessa användarvillkor kommer att förplikta oss att underhålla tjänsterna eller tillhandahålla några ändringar, uppdateringar eller utgåvor därtill.

 

 

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med svensk lag, och användningen av FN konventionens avtal för internationell försäljning av varor är uttryckligen utesluten. Om din vistelseort är i EU och du är konsument, har du dessutom det skydd som du får av obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt bosättningsland. Petli AB och du är båda överens om att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktionen för Stockholms domstolar, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa Användarvillkor i Sverige eller i EU-landet i som du bor.

 

 

TVISTLÖSNING

Bindande skiljeförfarande

Varje tvist som uppstår mellan parterna i detta kontrakt ska avgöras av en skiljeman som kommer att väljas i enlighet med skiljeförfarandet och interna regler för Europeiska skiljedomstolen (som är en del av European Centre of Arbitration som har sitt säte i Strasbourg). Vid den tidpunkt då ansökan om skiljeförfarande lämnas in, och av vilka antagandet av denna klausul utgör ett godkännande. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara engelska. Tillämpliga materiella regler ska vara förenliga med svensk lag.

 

 

Begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter, (a) får ingen skiljedom förenas med något annat förfarande; (b) finns ingen rättighet eller auktoritet för att en tvist ska avgöras på basis av grupptalan eller att använda grupptalan; och (c) det inte någon rättighet eller auktoritet för någon tvist att väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller någon annan person.

 

 

Undantag från skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om bindande skiljeförfarande: (a) alla tvister som syftar till att genomdriva, skydda eller rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) någon tvist relaterad till, eller som härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller otillåten användning; och (c) alla anspråk på föreläggande. 

 

 

Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa, kommer ingen av parterna att välja att medla någon tvist som faller inom den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller omöjlig att verkställa. En sådan tvist ska avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna är överens om att underkasta sig den domstolens personliga jurisdiktion.

 

 

RÄTTELSER

Det kan finnas information på företagets webbplats som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på företagets webbplats när som helst, utan föregående meddelande.

 

 

ANSVARSFRISKRIVNING 

TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH SOM DE ÄR TILLGÄNGLIG. DU GODKÄNNER ATT DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER GÖRS PÅ EGEN RISK. I FULLSTÄNDIG UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAGEN, FRÅNSÄGER VI OSS ALLA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE ELLER ÖVERTRÄDELSE . VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTTALANDE OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I TJÄNSTENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGON WEBBPLATSER SOM LÄNKAR TILL FÖRETAGETS WEBBPLATS. VI TAR INGET ANSVAR FÖR (1) FELAKTIGHETER ELLER I VÅRT INNEHÅLL, (2) MISSTAG ELLER PERSONSKADA ELLER EGENDOMSSKADA, AV NÅGON ART SOM RESULTAT AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA, (3) EVENTUELL OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR SAMT PERSONLIG- ELLER BETALINFORMATION LAGRAD DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER AVBROTT AV SÄNDNING TILL ELLER FRÅN VÅRA TJÄNSTERNA, (5) BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER GENOM TJÄNSTERNA, (6) EVENTUELLA FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, ELLER FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL SOM LAGTS UPP, SÄNTS ELLER PÅ ANNAT VIS GJORTS TILLGÄNGLIGT VIA VÅRA TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSET. 

 

 

VI GARANTERAR INTE OCH TAR INTE ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDAS AV TREDJE PART VIA FÖRETAGETS WEBBPLATS ELLER TJÄNSTER. DETTA KAN INKLUDERA HYPERLÄNKADE WEBBPLATSER ELLER MOBILHJÄLP VIA EN ANNONS. VI ÄR INTE DEL AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING AV NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. VID KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST I ALLA SAMMANHANG BÖR DU ANVÄNDA DITT OMDÖME OCH ANTA FÖRSIKTIGHET NÄR SÅ BEHÖVS.

 

 

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER VARA ANSVARIGA, MOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, VID DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDRIKTIGA, OAVSIKTLIGA, TILLFÄLLIGA, ELLER INDIREKT ELLER DIREKT STRAFFBELAGD SKADA, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA. ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADA. 

 

 

ERSÄTTNING 

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss, inklusive våra dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, skadeslösa, från och mot förlust, skada, ansvar, anspråk eller krav, inklusive advokatarvoden och utgifter, gjorda av tredje part på grund av eller härrörande från: (1) dina bidrag; (2) användning av tjänsterna; (3) brott mot dessa användarvillkor; (4) eventuella brott mot dina garantier som anges i dessa användarvillkor; (5) din kränkning av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till. immateriella rättigheter; eller (6) uppenbar skadlig handling gentemot någon annan användare av Tjänsterna som du anslutit till via Tjänsterna. Trots det förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, överta det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor för vilka du är skyldig att gottgöra oss, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar vid sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som är föremål för denna gottgörelse när vi blir medvetna om dem.

 

 

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till Tjänsterna i syfte att hantera Tjänsternas prestanda, samt data som relaterar till din användning av Tjänsterna. Även om vi utför regelbundna och rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data som du överför eller som relaterar till någon aktivitet du har gjort med hjälp av tjänsterna. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig vid förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att vidta åtgärder mot oss som uppstår till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data. Du har full äganderätt till kunddata, inklusive men inte begränsat till, faktureringsinformation.

 

 

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka företagets webbplats och tjänster, skicka oss e-post och fylla i onlineformulär innebär elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och/eller via företagets webbplats, du uppfyller även alla juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. 

 

DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, BESTÄLLNINGAR OCH ANDRA ORDRAR, OCH ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICIER OCH REGISTRERINGAR AV TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRDA AV OSS ELLER FÖRETAGETS WEBBPLATS. 

 

Du avsäger dig härmed alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler eller andra föreskrifter i någon jurisdiktion som kräver en originalsignatur eller leverans eller lagring av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på annat sätt än via elektroniska medel.

 

 

ÖVRIGT

Våra användarvillkor, policyer eller driftregler som publicerats av oss på företagets webbplats eller med avseende av tjänsterna utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor fungerar inte som ett avstående från dessa bestämmelser. Dessa användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra när som helst. Vi är inte ansvariga för någon förlust, skada, försening eller underlåtenhet som orsakats av någon anledning utom vår rimliga kontroll. 

 

Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, anses den bestämmelsen eller en del av bestämmelsen skiljas från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget samriskföretag, partnerskap, anställnings- eller agenturförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av tjänsterna. Du samtycker till att dessa användarvillkor inte kommer att tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avsäger dig härmed alla försvar du kan basera på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

 

 

KONTAKTA OSS

Vill du lämna feedback, få ytterligare information eller lämna in ett klagomål om tjänsterna, var vänlig kontakta oss på woof@petli.app eller via post:

 

 

Petli AB

Stureplan 6

114 35 Stockholm

Sverige

 

Tack för att du tagit del av Petlis användarvillkor!