fbpx

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 6 augusti 2022

 

Vi på Petli är angelägna om att skydda din personliga integritet och eftersträvar alltid på en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar vilken information vi samlar in om dig, hur vi samlar in den och vad vi använder din personliga information till. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

 

Denna integritetspolicy gäller all information som samlas in via vår app eller webbplats (https://www.petli.app/) och/eller alla underdomäner, relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang. Vi hänvisar till dem tillsammans i denna integritetspolicy som ”Sites”. Petli AB (vidare hänvisat till som ”företaget”, ”vi”, ”oss”, ”vårt”) följer svensk lag och Europaparlamentets Dataskyddsförordning. 

 

Vänligen läs denna policy innan du använder webbplatsen eller appen då den förtydligar hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi tar din integritet på största allvar. Så läs denna integritetspolicy noga, det hjälper dig att fatta ett välgrundat beslut gällande delning av din personliga information med oss. 

 

Genom att använda vår webbplats och appen accepterar du Petlis integritetspolicy. Om du inte accepterar innehållet i denna policy bör du inte använda appen eller webbplatsen. 

 

Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller vår praxis med avseende av din personliga information, vänligen kontakta oss på woof@petli.app.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?
 2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?
 3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS VIDARE?
 4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?
 5. ANVÄNDER VI COOKIES ELLER ANNAN SPÅRNINGSTEKNOLOGI?
 6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?
 7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?
 8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?
 9. HUR KONTROLLERAS FÅR-INTE-SPÅRA-FUNKTIONER?
 10. HAR ANVÄNDARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER?
 11. UPPDATERAS DENNA POLICY?
 1. SÅ KONTAKTAR DU OSS

 

Då kör vi 🙂

 

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi samlar in personlig information som du lämnar till oss, exempelvis namn, adress, e-postadress, kontaktuppgifter, lösenord och säkerhetsdata samt betalningsinformation.

 

Personlig information som vi sparar är sådan som du frivilligt lämnat till oss när du registrerat dig på våra “siter” för att exempelvis registrera ditt intresse av att få information om oss eller våra produkter och tjänster. Information samlas även in när du deltar i aktiviteter på siterna (som att lägga upp frågor i vårt forum, anmäla ett inlägg, delta i tävlingar/utmaningar eller för att få giveaways) eller om du på något annat sätt kontaktar oss.

 

Den personliga informationen som vi väljer att spara beror på sammanhanget för din interaktion med oss och siterna. De val du gör, de produkter och funktioner du använder påverkar vilken information som lagras hos oss. 

 

Personlig information som vi sparar kan vara följande: 

 • Namn och kontaktuppgifter. Vi sparar ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter.
 • Referenser. Vi sparar lösenord, lösenordstips och liknande säkerhetsinformation för autentisering och kontoåtkomst.
 • Betalningsinformation. Vi sparar nödvändiga uppgifter för att kunna behandla din betalning om du gör köp såsom ditt kreditkortsnummer och säkerhetskoden som är kopplad till din valda betalningsmetod. All betalningsdata lagras av vår betalningsbehandlare och du bör därför även läsa deras integritetspolicy. Det är även betalningsbehandlaren du kontaktar om du har några frågor om just lagring av betalningsinformation. 

 

Personlig information som du lämnar till oss måste vara sann, fullständig och korrekt. Du måste meddela oss om eventuella ändringar av din personliga information.

 

Information som samlas in automatiskt

Viss information – såsom IP-adress och/eller webbläsar- och enhetsegenskaper – samlas in automatiskt när du besöker (använder eller navigerar) våra sites. Denna information avslöjar inte din identitet (som ditt namn eller kontaktinformation gör) men kan inkludera enhets- och användarinformation som din IP-adress, webbläsare och enhetsegenskaper, operativsystem, språkinställningar, hänvisningsadresser, enhetsnamn, land, plats, information om hur och när du använder våra sites och annan teknisk information. Denna information används i första hand för att vi ska kunna upprätthålla god säkerheten, optimera driften av våra sites och för interna analys- och rapporteringsändamål. Liksom många företag samlar vi också in information genom cookies och liknande teknologi. 

 

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi använder din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen (”Affärsändamål”), för att ingå eller utföra ett avtal med dig (”Avtalsmässigt”), för ditt samtycke (”Medgivande”) och/ eller för efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter (”Juridiska skäl”). Vi anger de specifika behandlingsgrunderna för varje ändamål nedan.

 

Vi använder informationen vi tar emot och samlar in:

 • för att underlätta skapandet av konto och inloggningsprocessen. Om du väljer att länka ditt Petli-konto till ett tredjeparts-konto (som ditt Google- eller Facebook-konto) kan vi komma att använda informationen du lät oss att samla in från tredje part för att underlätta skapande av konto och inloggningsprocessen.
 • för att skicka marknadsförings- och reklam till dig. Vi och/eller våra tredjeparts-marknadsföringspartners kan komma att använda den personliga information du skickar till oss för marknadsföringsändamål, men enbart om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se ”VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER” nedan).
 • för att skicka administrativ information till dig. Vi kan komma att använda din personliga information för att skicka information om produkter, tjänster och nya funktioner och/eller information om ändringar av våra villkor och policyer.
 • fullfölj och hantera dina beställningar. Vi kan komma att använda din information för att utföra och hantera dina beställningar, betalningar, returer och utbyten som görs via siterna.
 • att lägga upp omdömen. Vi kan komma att komma att publicerar omdömen du lämnat på våra sites, omdömet kan innehålla personlig information. Innan vi lägger upp ett utlåtande inhämtar vi ditt samtycke till att använda ditt namn och ditt omdöme. Om du vill uppdatera eller ta bort ditt omdöme, vänligen kontakta oss på woof@petli.app, inkludera ditt namn, ditt omdöme och din kontaktinformation.
 • leverera riktad reklam till dig. Vi kan komma att använda din information för att visa innehåll och reklam skräddarsytt efter dina intressen, din lokalisation och för att mäta dess effektivitet. Vi kan komma att arbeta med tredje part som genomför detta arbete åt oss.
 • administrera prisdragningar och tävlingar. Vi kan komma att bearbeta och använda din information för att administrera prisdragningar och tävlingar om du väljer att delta i våra tävlingar.
 • be dig om feedback. Vi kan komma att använda din information för att be dig om feedback eller för att kontakta dig med frågor om din användning av våra sites.
 • för att skydda våra sites. Vi kan komma att använda din information för att hålla våra sites säkra (till exempel för bedrägeriövervakning och förebyggande av bedrägeri).
 • för att möjliggöra kommunikation mellan användare. Vi kan komma att använda din information för att möjliggöra kommunikation mellan användare med varje användares samtycke.
 • för att upprätthålla våra villkor och policyer. 
 • för att svara på juridiska förfrågningar och förhindra skada. Om vi får en stämningsansökan eller annan juridisk begäran kan vi komma att behöva inspektera uppgifterna du har lämnat för att avgöra hur vi ska svara. 
 • för andra affärsändamål. Vi kan komma att använda din information för andra affärsändamål såsom dataanalys, identifiera användartrender, fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer och för att utvärdera och förbättra våra sites, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

 

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS VIDARE?

Petli delar endast information med ditt samtycke och då för att följa lagar, förse dig med tjänster, skydda dina rättigheter eller uppfylla affärsförpliktelser. 

 

Vi kan komma att använda eller dela din information baserat på följande rättsliga grund:

 • Samtycke: vi kan komma att behandla och dela dina uppgifter om du har gett oss samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.
 • Legitima intressen: vi kan komma att behandla dina uppgifter när det är avgörande för att vi ska uppnå våra legitima affärsintressen. 
 • Utförande av ett kontrakt: om vi har ingått ett avtal med dig kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.
 • Rättsliga skyldigheter: vi kan komma att dela din information om vi blir juridiskt skyldiga att göra det för att följa lagar, statliga föreskrifter, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller en rättsprocess, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning (samt som svar på offentliga myndigheters strävan att uppfylla krav på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).
 • Vitala intressen: vi kan komma att dela din information om vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella överträdelser av våra policyer, misstänkt bedrägeri, potentiella hot mot någon annans säkerhet eller vid olagliga aktiviteter, eller som bevis i rättstvister där vi är inblandade.

 

Vi kan även behöva spara eller dela dina personuppgifter i följande situationer:

 • Företagsöverföringar: vi kan komma att dela din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Leverantörer, konsulter och andra tredjeparts-tjänsteleverantörer: vi kan komma att dela dina uppgifter med tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer, entreprenörer eller agenter som utför tjänster åt oss eller för vår räkning om de kräver tillgång till sådan information för att utföra sitt arbetet. Exempel inkluderar: betalningshantering, dataanalys, e-postleverans, värdtjänster, kundservice och marknadsföringsinsatser. Vi kan behöva tillåta utvalda tredje parter att använda spårningsteknik på siterna, vilket gör det möjligt för dem att samla in data om hur du interagerar med siterna över tid. Denna information kan komma att användas för att bland annat analysera och spåra data, bestämma populariteten för ett visst innehåll eller för att bättre förstå onlineaktivitet. Såvida det inte beskrivs i denna policy delar vi inte, säljer, hyr ut eller byter ut din information med tredje part för deras egna marknadsföringsändamål. 
 • Affärspartners: vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig produkter, tjänster eller kampanjer.

 

4. VEM KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED?     

Vi delar och avslöjar endast din information med följande tredje parter. Vi har kategoriserat varje part så att du enkelt ser syftet med vår datainsamling och våra bearbetningsmetoder. Om vi har använt dina uppgifter baserat på ditt samtycke och du vill återkalla det samtycket, vänligen kontakta oss på woof@petli.app.

 • Annonsering: direktmarknadsföring och Google AdSense och Facebook Audience Network.
 • Fakturering: Stripe, Apple, Google
 • Omriktande plattformar: Facebook Remarketing och Google Ads Remarketing 
 • Dela och annonsera i sociala medier: Instagram och eller Facebook-annonsering.
 • Webb- och mobilanalys: Google Analytics, Google Tag Manager, Smartlook

 

5. ANVÄNDER VI COOKIES OCH ANNAN SPÅRTEKNOLOGI?

Vi kan komma att använda cookies och annan spårningsteknik (som webbsignaler och pixlar) för att samla in och lagra din information. Specifik information om hur vi använder sådan teknik och hur du kan vägra vissa cookies finns i vår Cookie Policy.

 

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra lagkrav). Syfte med denna policy kräver inte att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som du som användare har ett konto hos oss. När vi inte har något pågående affärsbehov av att spara din personliga information, kommer vi att radera eller anonymisera den. Om detta inte är möjligt (exempelvis på grund av att din information har lagrats i säkerhetsarkiv) så kommer vi att lagra din personliga information säkert och isolera den från vidare användning tills radering är möjlig.

 

7. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

Petli strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Dessa är implementerade för att skydda all personlig information vi behandlar. Kom dock ihåg att vi inte kan garantera att internet är 100 % säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till våra sites på egen risk. Se till att besöka våra sites från en säker miljö.

 

8. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Inom regioner, som det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), har du rättigheter som ger dig större tillgång till och kontroll över din personliga information. Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst. Där råder även en specifik dataskyddslag (GDPR) som kan innefatta rätten (i) att begära åtkomst och få en kopia av din personliga information, (ii) att begära rättelse eller radering, (iii) att begränsa hantering av din personliga information och (iv) att tillämpa uppgiftsportabilitet, förflyttning av din information. Under vissa omständigheter kan du även ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

 

Du har närsomhelst rätt att återkalla ditt samtycke till att vi använder oss av din personlig information. Denna begäran kommer dock inte att påverka lagenligheten av hanteringen av dina uppgifter innan den dras tillbaka. För att göra en sådan begäran kontaktar du oss på woof@petli.app. Vi kommer att överväga och agera på varje begäran i enlighet med giltiga dataskyddslagar.

 

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att skicka en missnöjesanmälan till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här


Kontoinformation

Om du vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

 • Logga in och uppdatera ditt användarkonto. På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto samt din information från våra aktiva databaser. Däremot kan viss information sparas i våra arkiv för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller följa lagkrav.

 

Cookies och liknande teknik

De flesta webbläsare är som standard inställda på att acceptera cookies. Om du föredrar kan du välja att ställa in din webbläsare på att ta bort cookies och att avvisa cookies. Om du väljer att ta bort cookies eller avvisa cookies kan detta påverka vissa funktioner eller tjänster på våra sites. För att välja bort intressebaserad annonsering från annonsörer på våra sites besök http://www.aboutads.info/choices/. 

 

Att välja bort e-postmarknadsföring 

Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss via e-post woof@petli.app. Du kommer därefter att tas bort från e-postlistan för marknadsföring, men vi kommer fortfarande att behöva skicka tjänsterelaterade e-postmeddelanden till dig som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto. För att välja bort det kan du: Öppna dina kontoinställningar och uppdatera inställningarna efter dina önskemål.

 

9. KONTROLL AV SPÅRA-INTE-FUNKTIONEN

De flesta webbläsare, vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Spåra-inte-funktion (eller Do-Not-Track ”DNT” funktion). Du kan även justera dina inställning och aktivera att du inte vill ha information om din webbläsaraktiviteter övervakas och samlas in. Ingen teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler har slutförts. Därför kan vi för närvarande inte svarar på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om den praxisen i en reviderad version av denna integritetspolicy.

 

10. HAR ANVÄNDARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA RÄTTIGHETER?

Ja, om du är bosatt i Kalifornien har du särskilda rättigheter angående tillgång till din personliga information. California Civil Code Section 1798.83, även känd som ”Shine The Light”-lagen, tillåter användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) som vi kan ha avslöjat för tredje part för marknadsföringsändamål. De får även namn och adresser till de tredje parter som vi delat personlig information med under det föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligt till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.

 

Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos oss så har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på våra siter. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan, inkludera e-postadressen kopplad till ditt konto och ett intyg på att du bor i Kalifornien. Vi kommer därefter att se till att dina uppgifterna inte visas offentligt på våra sites, men ha i åtanke att dina uppgifter kanske inte tas bort helt ur alla våra system.

 

11. UPPDATERAS DENNA POLICY?     

Ja denna policy uppdateras vid behov för att följa relevanta lagar. Uppdateringen dateras så att du lätt ser när så gjorts. Ändringarna träder i kraft så snart uppdateringen är tillgänglig. Om vi gör större förändringar i denna integritetspolicy kan vi komma att meddela dig antingen genom att lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller via e-post. Vi uppmuntrar dig att läsa denna integritetspolicy ofta för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information.

 

12. SÅ KONTAKTAR DU OSS     

Beroende på lagstiftningen i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi sparar om dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information kontakta oss på woof@petli.app Vi besvarar din förfrågan inom 30 dagar.

 

Om du har övriga frågor eller kommentarer på denna policy kontakta oss på woof@petli.app eller via post:

Petli AB

Sturegatan 6

114 35 Stockholm

Sverige

 

Tack för att du tagit del av Petlis integritetspolicy!