fbpx

Uppförandekod för Petli community 

Senast uppdaterad 8 augusti 2022

 

Välkommen till Petli community! Vi vill att Petli ska vara en genuin och säker plats där du kan nätverka och umgås med likasinnade. Dela milstolpar, tankar, orosmoment och fira framsteg. Få stöd och stötta, inspirera och inspireras av folk som älskar hundar. Denna uppförandekod hjälper oss att skapa en gemenskap rotad i värme och empati. 

 

Genom att använda Petli och interagera i communityt, samtycker du med vår uppförandekod och våra värderingar. Du upprätthåller dem och agera utefter dem. Genom din användning av Petli godkänner du även våra användarvillkor och vår sekretesspolicy.

 

Värderingar

Djuretik

Petli sätter djurens välbefinnande och säkerheten i främsta rummet. Du som är aktiv i Petli följer därför djurskyddslagen, relevanta föreskrifter och förordningar och delar bara med dig av information som är säker och välgörande för djur.

 

Visa hänsyn

Varje dag växer Petli community och nya medlemmar välkomnas. Vissa är rutinerade medan andra precis skaffat sin första hund. Erfarenhet, kunskap och förutsättningar kan skilja oss åt. Var snälla mot varandra och öppen för andras åsikter. Kom ihåg att toner kan vara svåra att tyda på nätet, utgå från att folk har goda avsikter.

 

Var respektfull

Petli community är en vänlig plats fylld med omtanke och kunskap. Vi bryr oss om varandra och i gemenskapen finner vi  stöd och kan ställa frågor. Visa hänsyn och förståelse mot varandra. Respektera andras reflektioner och de frågor som ställs. Om du besvarar en fråga är du tydlig med om du delger fakta, spekulerar eller utgår från dina egna erfarenheter. 

 

Var inkluderande 

Petli vill främja en positiv gemenskap som välkomnar mångfald, människor från olika bakgrunder, åldrar, kulturer och perspektiv. Ha ett öppet sinne och försök att sätta dig in i andras situationer, känslor och perspektiv innan du exempelvis lämnar en kommentar eller svarar på en fråga. Använd könsneutralt språk när du är osäker och undvik sarkasm som lätt missuppfattas i text.

 

Uppförandekod

Prioritera djurvälfärd

Petli accepterar inte djurplågeri, vanvård eller annat som medför lidande för djur. Vi följer djurskyddslagen och relevanta förordningar och föreskrifter. Detta för att säkerställa djurs välfärd och främja välbefinnande och respekt för djur. Sprid, dela eller engagera dig inte i sådant som främjar oetisk skötsel, behandling eller träning av djur. 

 

Upphovsrätt

Dela endast foton och videor som du har tagit eller har rätt att dela. Gör inte intrång i någon annans immateriella rättigheter och lägg inte upp något du har kopierat eller samlat in från internet som du inte har rätt att posta.

 

Acceptera allas olikheter

Diskriminera inte någon baserat på ras, etnicitet, nationellt ursprung, kön, könsidentitet, sexuell läggning, religiös tillhörighet, funktionshinder eller sjukdom. Allt innehåll med syfte att förnedra, skämma ut eller trakassera tolereras ej.

 

Följ lagen

Delta eller uppmuntra inte i olagliga aktiviteter genom Petli. Vi tolererar inte terrorism, organiserad brottslighet, utnyttjande av djur eller barn, hatretorik eller våld av annat slag. 

 

Var genuin

Du behöver inte använda ditt riktiga namn på Petli, men utge dig inte för att vara någon annan, en grupp, en verksamhet eller organisation för att vilseleda, förvirra eller lura andra. Vi tolererar inte bedrägeri eller spridning av falsk information. 

 

Lämpligt för alla åldrar

Lägg inte upp något som kan uppfattas som stötande eller som innehåller nakenhet. Det inkluderar foton, videor och/eller annat skapat material som visar sexuellt umgänge, könsorgan, bröst eller skinkor.

 

Meningsfulla interaktioner

Skapa inte spam genom att på konstlad väg samla in likes, följare eller delningar. Posta inte repetitiva kommentarer eller innehåll och erbjud inte pengar eller giveaways i utbyte mot likes, följare, kommentarer eller annat engagemang.

 

Marknadsför god djuretik

Du är välkommen att hänvisa till experter, tjänster eller produkter i Petli community, men se till att de verkar i enlighet med djurskyddslagen. Hänvisa enbart till experter, tjänster eller produkter med en hög djuretisk standard. Otillåten försäljning för personlig vinning tillåts ej eller försäljning av levande djur mellan privatpersoner.

 

Ordning och reda

Anmälningar

Vi är alla en del av Petli community, tillsammans kan vi skapa en vänlig och respektfull plats. Om du ser något som du anser bryter mot våra värderingar och/eller denna uppförandekod vill vi gärna att du anmäla det via appen. Våra moderatorer kommer att granska varje anmälan och besluta om det rapporterade innehållet ska tas bort. Ytterligare åtgärder mot användaren som publicerat innehållet kan vidtas. Vi kan komma att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter när vi tror att det finns en risk för fysisk skada eller hot mot allmän säkerhet. Kontakta oss om du har funderingar över hur en moderator har hanterat en situation du anmält eller om du blivit anmäld. 

 

Konsekvenser

Vid en första företeelse tar vanligtvis våra moderatorer bort olämpliga innehållet från communityt och den anmälda kan komma att få en varning. Vid upprepade överträdelser eller mer allvarliga förseelser (som trakasserier eller övergrepp) kommer den anmälda medlemmen att stängas av tillfälligt och inte kunna interagera i communityt. Tidsfristen beror på överträdelsens karaktär. Avstängningen hindrar inte användaren från att komma åt sitt konto eller använda sig av resten av appen. I allvarligare fall kan den anmälda medlemmen stängas av permanent – detta gäller vid olagligheter, återkommande brott mot Petlis uppförandekod eller annat destruktivt beteende som kan skada gemenskapen i Petli. Avstängningen hindrar inte användaren från att komma åt sitt konto eller använda resten av appen.


Hjärtligt tack för att du har läst Petlis uppförandekod! 
Vi ses i communityt 🙂